Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.évad

2010.02.10
 • 2008 nyarán a Bátor tábor házi cimborájaként nyújtott önkéntes segítséget Karácsony Kinga és Finna Edit szakkollégista hallgatónk. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a Szakkollégium keretében egy meghívott vendégünk által került ez a lehetőség bemutatásra. A tábor daganatos és krónikus gyerekek 8 napos élményterápiája, ahol lehetőséget kapnak a felhőtlen gyermekkor megélésére, korlátaik átlépésére. A rengeteg kaland, vidámság és élmény, ami a gyermekeket várja, gondos előkészítést igényel. Aki cimborának (segítőnek) jelentkezik, egy felvételin esik át, ahol csoportos és egyéni feladatokat kell megoldani, majd végül két tapasztalt pszichológus beszélget velük. Természetesen ez mind a gyermekek érdekét és védelmét szolgálja, hiszen a cimbora lesz az, aki a rábízott gyermekekért teljes felelősséget vállal. A két lány szeptemberi beszámolójából kiderült, hogy a tábor egyaránt jelentett számukra örömet, keserűséget, munkát és játékot. Az egy hét alatt nagyon kimerültek, hiszen szinte 24 órában kellett egyszerre gyermek, felnőtt, segítő, intő, óvó, következetes, lelkes lenni, együttműködni a többi cimborával. Abban viszont teljesen egyetértettek, hogy egy szociálpedagógiai tanulmányokat folytató hallgató számára rendkívül sokat jelent egy ilyen jellegű gyakorlati tapasztalatszerzés.
 • Szeptember 26. és október 2. között szakkollégiumunk 8 tagja, a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpont - vezetője, Dr. Kulcsár László Professzor Úr, akinek kezdeményezésével és Szikra Andrea külügyi referens közreműködésével - a Kar támogatása által falukutató tábor keretében Erdélybe, Mezőmadarasra utazott. A táborban a faluban élő emberek életét vizsgáltuk, ezen belül is a női szerepek változását. Nehéz feladatnak bizonyult, hogy számunkra ismeretlen házakba csengetve arra kérjük őket, hogy beszélgessenek velünk. Nekik nem sokat mondott Sopron, a Benedek Elek Pedagógiai Kar, sem a szociálpedagógia, így beláttuk, hogy hiába is mondjuk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. A napok teltével aztán belerázódtunk, s már a kérdőíveinken szereplő kérdéseket fejből tudva, igazi beszélgetéseket tudtunk folytatni. A mezőmadarasi emberek szegénységükből, szocializációjukból, mindennapjaikból fakadóan zárkózott embereknek bizonyultak. Nem volt könnyű őket arról kérdezni, hogy miként büntetik meg gyermekeiket, ki osztja be a család pénzét, miben hisznek, miről álmodnak. Az ott élő tizenévesek, huszonévesek többségükben nem vágynak a boldogságra, mert azt gondolják és hiszik, hogy az számukra nem létezik. Nem akarnak elmenni kicsiny falujukból, nem akarnak "szerencsét próbálni." Magukat szinte már megalázva hajtanak fejet a szegénység, nyomor előtt, mintha az egész sorsuk determinált lenne. A tábor kapcsán lehetőségünk volt látni és érezni, hogy az igazi szegénység nem a pénztárcában, hanem a szívben van.
 • Az ősz folyamán meglátogattuk az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumát Egerben. A kedves fogadtatás mellett alkalmunk nyílt szakkollégiumi tapasztalatok megosztására, amiből sokat tanultunk. Az egri szakkollégium tagjai között megtalálhatók a pedagógiai, társadalomtudományi, természettudományi, művészeti képzés kereteiben lévő hallgatók. Ezen utunk kapcsán kiderült, hogy mi vagyunk az országban az első kifejezetten Szociálpedagógia Szakkollégium. Az ott töltött idő alatt megnéztük Eger városát, Hommage á Picasso kiállítást, a főiskolát, annak varázstornyát és planetáriumát. A látogatás által motiváló erőt kaptunk és újult energiákkal tértünk vissza Sopronba.
 • Az elmúlt évek során a csecsemő- és kisgyermek nevelő-gondozó szakosok tartották híres teaházaikat, majd amikor elballagtak, kik ezt szívvel és lélekkel végezték, rá bízták a Szakkollégiumra. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, ezért első alkalommal, október 15-én Dr. Varga Szabolcs Tanár Urat hívtuk meg. Beszélgetésünk központi témája a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány bemutatása valamint a gyermeki jogok érvényesülése volt. Természetesen a kíváncsi hallgatóság személyes jellegű kérdésekkel is bombázta oktatóját, aki készségen, őszintén válaszolt rájuk. Mint már megannyi alkalommal most is kiderült, hogy a következetesen szigorú oktató mögött egy kedves, sokoldalú és őszinte emberrel van dolgunk.
 • Három szakkollégistánk, Kelemen Anikó, Paczuk Enikő és Finna Edit november 7-8-án képviselte Karunkat a XIV. Szociális Képzésben Résztvevő Hallgatók Országos Konferenciáján, Győrben. A konferencia témája a Bűnelkövetés fiatalkorban címet viselte. Mint minden évben, most is néhány percben lobbizni kellett Karunk mellett, hogy a következő évre mi nyerhessük el a konferencia megrendezési jogát.
 • November 12-én Riez Andrea és Molnár Katalin Tanárnő szervezésében a Szociális Expo-ra tettünk látogatást Budapestre, amely alkalmat adott arra, hogy a szociális szakma és a szociális intézmények, szervezetek bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket. Megismerhettük az általuk létrehozott szakmai értékeket, eredményeket és konkrét szolgáltatási ajánlataikat. Lehetőséget kaptunk arra, hogy eszmét cseréljünk az állami- nonprofit- piaci szociális ellátás kérdéseiről a konferencián megjelentekkel.  
 • A november 12-13-án Budapesten megrendezett Szociális Expora elkészítettük Karunk szociálpedagógiai leporellóját.
 • November 26-27-én került megrendezésre a "A Biblia üzenete a segítő, nevelő szakmában" című konferencia. A szakkollégisták a szervezési feladatokban vállaltak szerepet, melyet Dr. Závoti Józsefné Tanárnő koordinált. A konferencia megnyitóján pedig a következő gondolatokat osztották meg a hallgatók: "Egész életemet és hivatásomat arra tettem fel, hogy segítsek az embereknek, hogy reményt és hitet adjak, hogy minden tudásomat felhasználva olyan szakember legyek, aki az életével tesz tanúbizonyságot az emberszeretetről. Ha jobban belegondolok, Isten ugyanezt a munkát végzi, abban a különbségben, hogy ő soha nem hibázott még. Ezért egész lényemet, lelkületemet felé kell fordítanom, hogy megtanuljak ugyanígy élni, érezni, cselekedni. Az emberiség arra vár, hogy valaki megmentse s nincs más esélyünk, csak ha jó emberekké válunk. Életünk lehet az egyetlen hiteles segítség az emberek számára, s nem lehetünk eléggé hitelesek, ha nincs mögöttünk egy hatalmas Isten, aki nekünk is segít."
 • December hónapban tisztségeket választottunk Elnök, Alelnök, Gazdasági Vezető, Titkár, PR Vezető, Választmány és pályázati felelősök posztokra.
 • December 3-án Szakmai napot szerveztünk a következő témák köré: Pártfogó felügyelet (Károlyfalvi László GYMSM Igazságügyi Hivatal osztályvezetője), kórházi szociális munka (Tóthné Matyi Jolán, a SMJV Erzsébet Kórház pszichiátriai osztályának szociális munkása), szupervízió-esetmegbeszélés (Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ igazgatónője), vezetők a szociális szférában (Dr. Katona György, Karunk dékánja). Az említett előadók színvonalasan mutatták be munkájukat, osztották meg tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban. Az előadások alkalmával lehetőség nyílt szakmai kérdéseink feltevésére és megválaszolására is. Célkitűzésünk az volt, hogy előtérbe kerüljenek azon témakörök, melyek nem jelennek meg a képzésben, de fontosak lehetnek a szociálpedagógus számára.
  A napot Szakest zárta, ahol szakmai Activity várta a csapatokra osztott megjelenteket. Az est fényét emelte oktatóink és Dékán Úr lelkes, aktív részvétele.
 • December 15-én részt vállaltunk a Nyílt nap megszervezésében és lebonyolításában. Az érdeklődő hallgatókkal Halápi Mária és Görbe Fanni beszélgetett szociálpedagógiáról, hallgatói életről és bemutatták nekik a Szakkollégium által kínált lehetőségeket is.
 • A Szakkollégium Alelnöke, Koncz Ildikó Zsanett látogatást tett volt középiskolájában, ahol egy IV. éves osztálynak bemutatót tartott a Benedek Elek Pedagógiai Kar szociálpedagógus képzéséről.
 • Az Ébresztő című kari újságban (melynek főszerkesztője szakunk tehetséges hallgatója Magyar Kató Blanka) cikket írtunk az örökbefogadásról és a gyermekrajzok vallomásáról. A két cikk megtekinthető a Kar honlapján található újság online változatában és a Kar könyvtárában.
 • Szintén március 18-án került megrendezésre a "Ma Sándor, holnap József, minden nap Benedek!" nevezetű szakkollégiumi est, amely azt acélt tűzte ki, hogy a hallgatók és oktatók közötti távolságot csökkentse. Elsőként a megjelenteket Folmeg Balázs szociálpedagógus hallgató tanította egy-két társastánc alaplépésére, majd a zsíros-vajas kenyérdíszítő verseny következett a soron. Árultunk tombolát, fődíjunk egy fenséges jégkrém desszert volt. A megjelent oktatók között volt Dr. Bodnár Gabriella, Dr. Varga László, Haász Sándor, Babai Zsófia, Babos Ágnes, Dr. Józsa Éva, Takács Judit. Megtisztelőnek véltük óvodapedagógus hallgatók részvételét, akik az est folyamán énektudásukkal emelték a hangulatot. Miután kiosztottuk a tombola fődíját, karaoke következett, ahol a legnagyobb sikert a névnapját ünneplő Haász Sándor Tanár Úr aratta fantasztikus hangjával.
 • Március 18-án Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltató Intézmény Hajléktalan Ellátója Szakkollégiumunk közreműködésében megrendezte a "Soproni Hajléktalan Ellátás nyitása az egyetemisták és a lakosság felé" nevet viselő programját. Célunk az volt, hogy a hallgatóság és a lakosság az általánosságokon túlmenően is megismerje a hajléktalan ellátás soproni helyzetét, illetve, hogy a Kar szociálpedagógia szakán tanuló hallgatók gyakorlati ismeretekkel is gyarapodjanak a területen dolgozók tapasztalatain keresztül. A rendezvényt Dr. habil. Bodnár Gabriella nyitotta meg, majd Barkovits Ilona, a Szociális Szolgáltató Intézmény intézetigazgatója szólt a Szociális Szolgáltató tevékenységéről. Tutunzisz Ákos, a Hajléktalan-ellátás vezetője, a soproni hajléktalanokról tartott előadást. A soproni hajléktalan ellátás bemutatása során az utcai szolgálatot Müller Roland, a nappali centrumot Marosiné Németh Mária, az éjjeli menedékhelyet Csányi Tamás, az átmeneti szállást Szűcs-Szabó Zoltán mutatta be. Dr. Kálóczy Attila élménybeszámolója, majd az azt követő filmvetítés és beszélgetés során a résztvevők még árnyaltabb képet kaphattak a hajléktalanokról, arról, hogy a szakember, a szociálpedagógus, szociális munkás, hogyan segíthet a bajbajutott embertársain, és arra is, hogy a lakosság hogyan tud a hajléktalan-kérdés megoldásában együttműködni, segíteni. A társalgóban a rendezvény ideje alatt hajléktalan személyek rajzait, a hajléktalan ellátás helyiségeit, a nappali centrumban készült fotókat tekinthették meg az érdeklődők. A filmvetítés és az előadások ideje alatt az udvaron kiállított krízis autót is "nyitva állt" annak minden felszerelésével együtt.
 • Március 19-20. között Nyíregyházán rendezték meg a Szociálpedagógus-képző Intézmények Országos Találkozóját. Dr. Bodnár Gabriella és Riez Andrea Tanárnő mellett Görbe Fanni, a Szakkollégium elnöke is jelen volt, ezzel is előmozdítva a képzés és a hallgatók iránt érzett elköteleződését. A találkozó témája: "Az összefüggő szakmai gyakorlat megvalósításának lehetőségei", amely a BA típusú szociálpedagógus-képzés egyik fontos eleme. A jelenlévő hét képzőintézmény képviselői megegyeztek az összefüggő gyakorlat szakmai elveiben, értékelési szempontjaiban és állásfoglalást fogalmaztak meg a tereptanárok pénzügyi finanszírozását illetően. A sokszínűség még mindig jellemző a hazai szociálpedagógus-képzésre, ám ezek a találkozások sokat segítenek abban, hogy a nagyon fontos szakmai elvektől ne térjenek el lényegesen a képzőintézmények.
 • Stöckert Károlyné óraadó oktatónk és Bánáti Lászlóné Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakmai vezetője kérésére március 23-tól segítséget nyújtottunk a Késmárki u., Ónodi u., valamint a harkai lakásotthonokban élő gyermekek alkalmankénti kíséretében. Pszichológiai foglalkozásokra vittük el őket, ezzel is hozzájárulva az említett otthonokban folyó nevelő munka sikerességéhez.
 • Dr. Katona György Dékán Úr bevonta szakkollégiumunk néhány tagját egy női szerepekkel kapcsolatos kutatásába. Elsőként a BPK, majd a KTK hallgatóit kérdeztük kérdőíveinkkel. Ennek kapcsán először Paczuk Enikő és Unger Helga, majd Fücsök Andrea és Görbe Fanni kísérhette el Dékán Urat Debrecenbe, ahol bemutatta a kutatás összegzését. Elsőként "Nők, nőkről, nemcsak nőknek - A világ női szemmel" szümpozionon a Női szoftver, legutóbb pedig "A világ női szemmel- Az ihletett nő" szümpozionon, ahol a Társadalmi kép és női szerepvállalás témakörében tárta fel az eredményeket az érdeklődőknek.
 • Június 26-án az Egyetem Központi tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén a Szakkollégiumért végzett munkájáért Görbe Fanni, a Szakkollégium elnöke rektori dicséretet, Finna Edit, a Szakkollégium titkára dékáni dicséretet vehetett át. A Szakkollégium PR tevékenységét végző tiszteletbeli tagja, Fücsök Andrea pedig a "Kárpát haza" Népi Terepasztal elkészítésében nyújtott segítsége révén szintén dékáni dicsérettel gazdagodott. Gratulálunk!
 • Augusztus 23-30 között az IAGA (Geomágneses Világkongresszus) 11. konferenciájának rendezési jogát Sopron nyerte el. Becslések szerint 59 országból kb. ezer kutató érkezett Sopronba, akik - összesen 53 szimpózium keretében - mintegy 700 szóbeli előadást és 500 poszterbemutatót tartottak. Riez Andrea Tanárnő ez alkalomból arra kérte a Szakkollégium tagjait, hogy a társalgási szinten angolul vagy németül beszélők, vegyenek részt a konferencián. A nyári időpontra való tekintettel a szakkollégiumból 1 fő, Karvalics Szabina tudott segítséget nyújtani. Többedmagával az volt a feladata, hogy a jelen levő gyermekeknek felügyeletük mellett vidám és hasznos időtöltést biztosítsanak, amíg a szülők részt vesznek a konferencia programjain. Az ovis gyerekekkel óvodapedagógus, a nagyobbakkal a szociálpedagógus hallgatók foglalkoztak. Sor került városnézésre, egy kellemes sétára a Fertő-tónál, hajókirándulásra és az utolsó napon strandolásra is. Mint ismeretes, a szakkollégium nagyon fontosnak tartja a szabadidő szervezést is, hiszen a szociálpedagógusok képzésében kötelező tárgyként jelenik meg a szabadidőpedagógia és a játékpedagógia egyaránt. Emellett nagyon jó nyelvgyakorlási lehetőség is volt ez a pár nap, amire bizonyára a gyerekekkel együtt a hallgatók is szívesen fognak visszaemlékezni.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.